Інвентаризація основних засобів
 • Інвентаризація на кількох об'єктах одночасно по всій Україні;
 • Працюємо 24/7, у зручному для Вас режимі;
 • Вважаємо штучні, сипкі та рідкі ТМЦ;
 • Незалежна звірка даних;
 • Вивантаження результатів у зручній для Вас формі.
Наша компанія пропонує послугу з проведення незалежної інвентаризації основних засобів. Це відповідальна робота, що вимагає великого досвіду та наявності фахівців, здатних безпомилково та неупереджено зробити всі підрахунки. Звернувшись до нас ви отримуєте:

 • Команду фахівців із великим практичним досвідом проведення інвентаризації на підприємствах.
 • Стислі терміни проведення інвентаризації.
 • Точні та достовірні дані, що відповідають фактичному стану справ.
 • Неупередженість наших співробітників, яким нема чого фальсифікувати дані.
 • Нові технології проведення інвентаризації.
 • Помірні ціни, які не кусаються.
Інвентаризація основних засобів
Найчастіше інвентаризація основних засобів проводиться під час закінчення фінансового року, що дозволяє відобразити у річному звіті реальний стан справ на підприємстві. Однак, саме в цей час завантаження співробітників досягає своїх пікових величин, тому вважається за доцільне залучати для інвентаризації незалежних фахівців.
Чому варто довірити інвентаризацію нам
Цілі інвентаризації основних засобів
Коли проведення інвентаризації ОС є обов'язковим
 • Перед складанням річного звіту.
 • Кадрова зміна матеріально відповідальних працівників.
 • При виявленні фактів псування чи розкрадання майна підприємства.
 • Після подолання форс-мажорних ситуацій (стихійні чи техногенні лиха та інші).
 • При ліквідації підприємства чи його реорганізації.
 • За зміни керівного складу підприємства.
 • При продажу підприємства, здачі його в оренду або в інших подібних обставинах.
 • Перевірка відповідності документації фактичної наявності основних засобів.
 • Перевірка фактичного існування цих коштів.
 • Інвентаризація дорогоцінних металів в основних засобах.
 • Оцінка фактичної вартості та придатності коштів, що знаходяться на підприємстві.
 • Документальне підтвердження наявності коштів у підприємстві.